Privacy verklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van websitebezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Omdat jouw online privacy net zo belangrijk is als de privacy wanneer je bij ons te gast bent. Wij vertellen je graag hoe wij dat voor je doen.

B&B Lovenem, gevestigd aan Spankerenseweg 41, 6974 BB  Leuvenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, en waarom:

– Voor- en achternaam : deze noteren wij in het nachtregister. Dit register gebruiken
wij voor de opgave van de toeristenbelasting aan het eind van
het kalenderjaar.

– Telefoonnummer : zodat wij kunnen informeren naar je aankomsttijd of om je te
bellen in geval van calamiteiten.

– E-mailadres : om jouw reserveringsaanvraag te bevestigen

– eventuele allergieën : zodat wij het ontbijt kunnen aanpassen naar jouw wens

Wij zullen je nooit vragen naar bijzondere persoonsgegevens zoals religie, afkomst, seksuele voorkeur etc. omdat iedereen bij ons welkom is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld waren. Voor een aantal zaken zoals het nachtregister, de facturen en de boekhouding moeten wij aan het wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele cookies om de website www.bnblovenem.nl goed te laten functioneren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies die ons meer inzicht in de prestaties van onze website én jouw gebruiksgemak. Beide cookies zijn niet te herleiden naar een specifieke gebruiker en maken dus geen inbreuk op je privacy.  Mocht je toch geen cookies willen, dan kan jij je hiervoor afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan daarvoor een e-mail sturen naar info@bnblovenem.

Heb jij het gevoel dat wij jouw persoonsgegevens niet zorgvuldig verwerken en bewaren, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bnblovenem.nl

Contactgegevens:

Vanessa Vriends – Functionaris Gegevensbescherming van B&B Lovenem
B&B Lovenem – Spankerenseweg 41 – 6974 BB – Leuvenheim
0031 575 56 77 23 – info@bnblovenem.nl